Folkeuniversitetet-Ry – Årsmøde

Ry Folkeuniversitet - Årsmøde 2019

Mandag d. 03. Februar 2020 kl. 11.00

Dagsorden:

1.       Valg af ordstyrer

2.       Valg af referent

3.       Konstatering af årsmødets lovlige indkaldelse

4.       Godkendelse af dagsorden

5.       Aflæggelse af beretning for 2019 ved formanden
Læs venligst den i indkaldelsen vedhæftede skriftlige beretning, så vi kan indskrænke punktet til at der kan stilles spørgsmål til beretningen og godkendelse.

6.       Aflæggelse af revideret regnskab for 2019 ved kassereren
Læs venligst det i indkaldelsen vedhæftede regnskab, så vi kan indskrænke punktet til at der kan stilles spørgsmål til regnskabet og godkendelse.

7.       Indkomne forslag: Efter Karens udtræden mangler vi en suppleant. Skal vi evt. fortsætte med 5 i bestyrelsen uden suppleant (fra Flemming)? 

8.       Valg til styrelsen: På valg er Flemming (hold 2) og Else (hold 2), Ib, Lena og Inge er først på valg næste år.

9.       Valg af suppleant: Vi har pt. ingen suppleant, evt. valg afhænger af beslutningen pkt. 7

10.   Eventuelt

 

Folkeuniversitetet-Ry, årsberetning 2019

I foråret 2019 havde vi 2 studiekreds-hold med 24 tilmeldte deltagere på hvert.

Forårets tema var: 250 års dansk litteratur fra Holberg til Helle i kortprosaens tegn

Programmet for litteraturstudiekredsene så således ud:

Hold 1

Hold 2

Bogtitler

28. jan

04. feb.

Ludvig Holberg Epistler (udvalg: nr. 69, 72, 89, 199 og 347)

11. feb.

18. feb.

ren Kierkegaard Enten Eller (Første Deel), Diapsalmata’ (udvalg) + ’Lovtale over Efteraaret (fra Papirer)

25. Feb.

11. marts

Herman Bang Magasin du Nord’ + Barchan er død’

Gustav Wied ’Spader Es

18. marts

25. marts

Albert Dam ’Gartner. Tidløst skilderi’ + ’Den firlængede gård

Hans Otto Jørgensen En stol på et værelse’ +Vera og valget’ + ’Evigheden + ’Hans navn +Børnene fra kolonien + Du dør sgu da ikke

01. april

08. april

Per jholt Hundekunstneren + Domkirken i rre Snede + ’Ingenting!’

Katrine Marie Guldager ’Kaffeselskab + ’Svingdør

29. april

06. maj

Merete Pryds Helle Hun kan ikke længere huske’ + En levnedsskildring’

Peter Adolphsen En kedelig skæbne’ + Madelaine eller Lille trist roman + Iotyn + ’Perleporten på Knippelsbro

 

I efteråret 2019 havde vi ligeledes 2 studiekreds-hold med 24 tilmeldte deltagere på hvert.

Efterårets tema var: Højdepunkter i tysk litteratur frem til 2. verdenskrig

Programmet for litteraturstudiekredsene så således ud:                                                                                                       

Hold 1

Hold 2

Emner:

02. sep

09. sep

Goethe Novelle (findes i Goethe De gode koner)

16. sep

23. sep

Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas (findes i Samlede fortællinger)

30. sep

07. okt

Thomas Mann Tristan (findes i Tidlige fortællinger 1893-1912)

21. okt

28. okt

Rainer Maria Rilke udvalgte digte fra Udsat på hjertets bjerge

04. nov

11. nov

Hermann Hesse Siddhartha

18. nov

25. nov

Stefan Zweig Skaknovelle

 

Gennem hele året 2019 har vi haft stor interesse for studiekredsene, hvilket har resulteret i en venteliste med 8-10 potentielle deltagere.

På bestyrelsesmødet i oktober meddelte Karen Nielsen at hun gerne ville fratræde sin post som suppleant i bestyrelsen. Hun fik tak for sin indsats gennem mange år.

 

 

Årsregnskab 2019 for RY FOLKEUNIVERSITET

Resultatopgørelse:

                      Indtægter:

                                      Litteraturstudiekredse (kursus)                          38.335,00 kr.

                                      Administrationsindtægter                                      1.500,00 kr.                       .

                                      Indtægter i alt                                                         39.835,00 kr.                      

                         Udgifter:                                                                                                                           

                            Litteraturstudiekredse (kursus)                          22.524,00 kr.                      

                                      Øvrige (lokaleleje, materialer, gebyr, gaver m.v.)              10.413,55 kr.

                                      Udgifter i alt                                                              32.937,55 kr.

                           

                            Årets resultat                                                                      6.897,45 kr.

Balance:

Aktiver:                                                          

                                    Indestående på bankkonto                               56.869,42 kr.                                              

                      Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.19        49.971,97 kr.

+ årets resultat                                                        6.897,45 kr.

Egenkapital pr. 31.12.19        56.869,42 kr.

Låsby 03.01.20

 

Retur til Læseplanen, klik HER